Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Remont zabytkowego Spichlerza i otwarcie EUROPEUM

Remont zabytkowego Spichlerza i otwarcie EUROPEUM

We wrześniu 2013 roku został otwarty nowy oddział Muzeum Narodowego w Krakowie - Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM, mieszczący się w zabytkowym Spichlerzu przy placu Sikorskiego 6.

Spichlerz jest najstarszym budynkiem w tym rejonie. Najbliższe jego otoczenie, czyli dzisiejszy plac Sikorskiego stanowi część obszaru największej i najstarszej jurydyki krakowskiej zwanej Garbary (lub Piasek), na gruncie nabytym przez miasto od Króla Kazimierza Wielkiego w 1363 roku. Sam plac, pierwotnie bezimienny, następnie w 1926 nazwany oficjalnie placem Jabłonowskich, a ostatecznie w 1948 roku placem Sikorskiego, powstał pod koniec wieku XIX, na terenach będących wówczas własnością książąt Jabłonowskich. Notowany już w wieku XVIII w XIX służył m. in., jako magazyn fabryki powozów. Spichlerz stał się własnością Muzeum w latach powojennych i był wykorzystywany do końca 2007 r. jako magazyn dzieł sztuki.

Nowa ekspozycja w wyremontowanym Spichlerzu obejmuje siedem wieków malarstwa i rzeźby europejskiej, od XIV do XX w. Są tu wystawione m.in. obrazy Paola Veneziano, Lotta, Belliniego, Strozziego, Magnasca, J.X.Fabre'a, Vlamyncka. Wystawy czasowe poświęcone będą powiązaniom kultury polskiej z kulturą europejską. Wyeksponowane też są prace artystów zachodnioeuropejskich pracujących dla Polaków (Thorvaldsen, Canova), a także portrety słynnych Polaków, m.in. Chopina, Mickiewicza, Krasińskiego, wykonane przez artystów europejskich na emigracji w Paryżu.

Dodatkowo powstanie sala edukacyjna oraz sala komputerowa, gdzie zostanie umieszczone jedyne w kraju centrum informacji o zbiorach malarstwa zachodnioeuropejskiego w Polsce. Realizacja projektu zakłada także dostosowanie infrastruktury Spichlerza dla osób niepełnosprawnych (winda, toalety), a także stworzenie i rozwój interaktywnych form uczestnictwa w kulturze dostosowanych do potrzeb różnych grup odbiorców.

Na podwórku za Spichlerzem zostało urządzone lapidarium, w którym zgromadzono detale architektoniczne z różnych budowli naszego miasta, często już obecnie nie istniejących. Z lapidarium powiązana jest ścieżka edukacyjna, która dostarcza informacji o jego poszczególnych elementach.
W pobliżu Spichlerza zlokalizowanych jest szereg obiektów zabytkowych oraz kilka z oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie. Dla amatora wrażeń kulturalnych otoczenie to może stanowić swoistą wędrówkę po salach muzealnych i obcowanie ze sztuką bez konieczności pokonywania długich dystansów, pomiędzy kolejnymi muzeami. W bliskiej okolicy Spichlerza znajduje się Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Pałacu Czapskich, a od lat funkcjonuje Gmach Główny Muzeum oraz Dom Józefa Mehoffera.

PRZEBIEG PRAC

Od roku 2009 w budynku prowadzony był remont konserwatorski połączony z jego modernizacją. Rozebrano stare baraki na podwórzu. W ramach zagospodarowanie terenu w pierwszej kolejności wyburzono stare budynki gospodarcze i wykonano nową nawierzchnię, teren został oświetlony, powstały elementy małej architektury i zieleni. 

Do października 2012 r. zakończono prace budowlano-wykończeniowe ostatniego etapu remontu budynku EUROPEUM. Następnie został zamontowany osprzęt elektryczny i słaboprądowy.
Rozstrzygnięto też przetarg i podpisano umowę na dostawę kiosków multimedialnego wraz z contentem. Łącze światłowodowe ułożone zostało pomiędzy budynkiem Spichlerza a budynkiem V Liceum Ogólnokształcącego, gdzie znajduje się głowica Miejskiej Sieci Komputerowej. Umożliwia ono zarządzanie i monitorowanie z Gmachu Głównego pracy urządzeń technicznych w Spichlerzu, odpowiadających za komfort budynku, co w znaczący sposób wpłynie na ograniczenie kosztów eksploatacji. Są między innymi: sygnalizacja temperatury i wilgotności w poszczególnych pomieszczeniach, sterowanie pracą oraz monitorowanie parametrów pracy agregatu wody lodowej, monitorowanie alarmów systemu detekcji wycieków, monitoring i sterowanie na odległość multimediami. 

Została opracowana dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu wokół budynku i uzyskano wymagane do realizacji prac pozwolenia administracyjne.

Prace związane z zagospodarowaniem terenu trwały do 15 listopada 2012. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu.

Kolejnym etapem (zakończonym w lipcu 2013) było wyposażenie budynku - ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego zostały wykonane i zamontowane meble wykonane według indywidualnego projektu autorstwa architekt Jolanty Wodyńskiej. Są to meble służące zarówno ekspozycji obiektów muzealnych głównie rzeźb i obrazów, jak też służące komfortowi zwiedzających – strefa wejścia.
Meble umieszczone w pomieszczeniach otwartych dla publiczności zostały kolorystycznie dopasowane do drewnianej podłogi głównej sali wystawowej, dzięki czemu aranżacja tworzy harmonijną całość, budując oprawę prezentowanych dzieł sztuki.
Poddasze budynku, które pełnił funkcje administracyjne oraz siedzibę małej pracowni konserwatorskiej zostało wyposażone w meble biurowe.

Uroczyste otwarcie EUROPEUM nastąpiło w czwartkowy wieczór 12 września 2013 roku. Na uroczystość do dawnego Spichlerza Jabłonowskich przybyli m.in.: minister Małgorzata Omilanowska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Magdalena Sroka - zastępca prezydenta ds. kultury i promocji miasta, prof. Franciszek Ziejka - przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Jerzy Miller - wojewoda Małopolski oraz konsulowie kilku państw i przedstawiciele wyższych uczelni.

Inwestycja sfinansowana została z kilku źródeł, m.in. z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, będącego w dyspozycji Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Wartość tej dotacji wyniosła ponad 4,5 mln złotych.
Kolejnym źródłem finansowania jest Małopolski Regionalny Program Operacyjny. Kwota dofinansowania z tego źródła to 2,4 mln zł. W ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura Kultury” uzyskano dofinansowanie w wysokości 540 tys. zł.
Ostatnim źródłem, z którego została sfinansowana inwestycja to program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura Kultury”. Wartość dofinansowania to 540 tys zł.
Środki te zostały przeznaczone na zagospodarowanie terenu wokół budynku, wykonanie łącza światłowodowego oraz zakup kiosków multimedialnych wraz z oprogramowaniem.

Łączna wartość inwestycji to blisko 9 mln zł, dokładna wartość dofinansowania z MRPO to  2 399 999, 66 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa