Idź do treści strony
Dostępny dla niepełnosprawnych wzrokowo Przewijak Kawiarnia Dostępny dla niepełnosprawnych słuchowo facebook flickr googleplus instagram pinterest searchsearch twitterwifi Zakaz fotografowania youtube wheelchair Listgridheart LOGO kir Calendar Calendar Calendar Logo

Widoki Krakowa z około 1900 roku

Widoki Krakowa z około 1900 roku

MNK Szołayscy

pl. Szczepański 9, 31-011 Kraków
26.02.2019
wtorek
18:00
wstęp wolny

Widoki Krakowa z około 1900 roku

Serdecznie zapraszamy na wykład organizowany przy okazji wystawy "Kraków 1900"
Lata przełomu XIX i XX wieku przyniosły szereg znaczących zmian w krajobrazie Krakowa. Widoki miasta z tego okresu, utrwalone w malarstwie, grafice, rysunku i przede wszystkim w fotografii, ilustrują te przemiany. Widać na nich, jak Kraków przeobrażał się i rozrastał, nierzadko kosztem zatracania swej historycznej tkanki, gdy budynki, często o średniowiecznej jeszcze genezie, wyburzano pod nową zabudowę. Charakter tego procesu i sposób, w jaki przebiegał, uwarunkowane były w znacznej mierze przez fakt, że dawna stolica Polski była naonczas otoczoną austriackimi obwarowaniami twierdzą, co skutecznie ograniczało rozwój miasta. Był to jednak również czas wykształcenia się polskiej myśli konserwatorskiej oraz troski o zabytki – i ich zderzenia ze względami ekonomicznymi i obliczoną na zysk spekulacją gruntową, budowlaną i czynszową. Wtedy też Kraków wyszedł poza obręb obwarowań, powiększając swój obszar przez przyłączanie sąsiednich gmin w ramach koncepcji tzw. Wielkiego Krakowa. Zabudowywano puste dotąd tereny, wytyczano nowe ulice, tworzono projekty zagospodarowania opuszczonego przez austriacki garnizon Wawelu i restauracji jego historycznej zabudowy. Rozwój ten został zahamowany przez wybuch I wojny światowej, wskutek czego część powziętych planów nigdy nie doczekała się realizacji.

Prowadzenie: Michał Klinke

[WSTAW CYKLE]
Słowa kluczowe: Kraków 1900, Wykład